Назва сервера Мапа Гравців IP-адреса Дії

1. Определение терминов

1. Существующая на текущий момент политика конфиденциальности персональных данных (далее - Политика конфиденциальности) работает со следующими понятиями:
- "Администрация сайта". Так называют представляющих интересы организации специалистов, в чьи обязанности входит управление сайтом, то есть организация и (или) обработка поступивших на него персональных данных. Для выполнения этих обязанностей они должны чётко представлять, для чего обрабатываются сведения, какие сведения должна быть обработаны, какие действия (операции) должны производиться с полученными сведениями.
- "Персональные данные" - сведения, имеющие прямое или косвенное отношение к определённому либо определяемому физическому лицу (также называемому субъектом персональных данных).
- "Обработка персональных данных" - любая операция (действие) либо совокупность таковых, которые Администрация производит с персональными данными. Их могут собирать, записывать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (при необходимости обновлять или изменять), извлекать, использовать, передавать (распространять, предоставлять, открывать к ним доступ), обезличивать, блокировать, удалять и даже уничтожать. Данные операции (действия) могут выполняться как автоматически, так и вручную.
- "Конфиденциальность персональных данных" - обязательное требование, предъявляемое к Оператору или иному работающему с данными Пользователя должностному лицу, хранить полученные сведения в тайне, не посвящая в них посторонних, если предоставивший персональные данные Пользователь не изъявил своё согласие, а также отсутствует законное основание для разглашения.
- "Пользователь сайта" (далее - Пользователь) - человек, посетивший сайт, а также пользующийся его программами и продуктами.
- "Cookies" - короткий фрагмент данных, пересылаемый веб-браузером или веб-клиентом веб-серверу в HTTP-запросе, всякий раз, когда Пользователь пытается открыть страницу сайта. Фрагмент хранится на компьютере Пользователя.
- "IP-адрес" - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу TCP/IP.

2. Общие положения

1. Перегляд сайту, а також використання його програм та продуктів мають на увазі автоматичну згоду з прийнятою там Політикою конфіденційності, що передбачає надання Користувачем персональних даних на обробку.
2. Якщо Користувач не приймає існуючої Політики конфіденційності, Користувач повинен залишити сайт.
3. Наявна Політика конфіденційності поширюється лише на сайт. Якщо за посиланнями, розміщеними на сайті останнього, Користувач зайде на ресурси третіх осіб, сайт за його дії не несе відповідальності.
4. Перевірка достовірності персональних даних, які вирішив повідомити Користувач, який прийняв Політику конфіденційності, не входить до обов'язків Адміністрації сайту.

3. Предмет політики конфіденційності

1. Згідно з Політикою конфіденційності, що проводиться в поточний період, Адміністрація сайту зобов'язана не розголошувати персональні дані, що повідомляються Користувачами, що реєструються на сайті, а також забезпечувати цим даним абсолютну конфіденційність.
2. Щоб повідомити персональні дані, Користувач заповнює електронні форми, що розміщені на сайті. Персональними даними Користувача, які підлягають обробці, є:
- його прізвище, ім'я, по батькові;
- його контактні дані;
- Його електронна адреса (e-mail);
3. Захист даних, що автоматично передаються під час перегляду рекламних блоків та відвідування сторінок із встановленими на них статистичними скриптами системи (пікселями) здійснюється сайтом. Ось перелік цих даних:
- IP-адреса;
- відомості із cookies;
- інформацію про браузері (чи іншій програмі, якою стає доступний показ рекламы);
- час відвідин сайту;
- адресу сторінки, де розміщується рекламний блок;
- реферер (адреса попередньої сторінки).

4. Наслідком відключення cookies може стати неможливість доступу до частин сайту, що вимагають авторизації.
5. Сайт збирає статистику про IP-адреси всіх відвідувачів. Дані відомості потрібні, щоб виявити та вирішити технічні проблеми та проконтролювати, наскільки законним буде проведення фінансових платежів.
6. Будь-які інші необумовлені вище персональні відомості (про те, коли і які покупки були зроблені, який при цьому використовувався браузер, яка була встановлена ​​операційна система тощо), надійно зберігаються і не поширюються. Виняток існуючої політики конфіденційності передбачає для випадків, описаних у п.п. 5.2 та 5.3.

4. Цілі збору персональної інформації користувача
1. Збір персональних даних Користувача Адміністрацією сайту проводиться задля того, щоб:
- Ідентифікувати Користувача, який пройшов процедуру реєстрації на сайті, щоб придбати товар цього сайту.
- Відкрити Користувачеві доступ до персоналізованих ресурсів цього сайту.
- Встановити з Користувачем зворотний зв'язок, під яким мається на увазі, зокрема, розсилання запитів та повідомлень, що стосуються використання сайту, обробка запитів і заявок, надання інших послуг.
- Визначити місцезнаходження Користувача, щоб забезпечити безпеку платежів та запобігти шахрайству.
- Підтвердити, що дані, які надав Користувач, є повними та достовірними.
- Створити обліковий запис, якщо Користувач виявив своє бажання.
- Обробляти та отримувати платежі, оскаржувати платіж.
- Забезпечити Користувачеві максимально швидке вирішення проблем, що трапляються при використанні сайту, за рахунок ефективної клієнтської та технічної підтримки.
- Рекламувати товари сайту, якщо Користувач виявить свою згоду.
- Надати Користувачеві доступ на сайти або сервіси сайту, допомагаючи йому тим самим отримувати продукти, оновлення та послуги.

5. Способы и сроки обработки персональной информации

1. Срок обработки персональных данных Пользователя ничем не ограничен. Процедура обработки может проводиться любым предусмотренным законодательством способом. В частности, с помощью информационных систем персональных данных, которые могут вестись автоматически либо без средств автоматизации.
2. Обработанные Администрацией сайта персональные данные Пользователя могут передаваться третьим лицам, в число которых входят организации почтовой связи, операторы электросвязи. Согласие Пользователя на подобную передачу предусмотрено правилами политики сайта.
3. Также обработанные Администрацией сайта персональные данные могут передаваться уполномоченным органов государственной власти, если это осуществляется на законных основаниях и в предусмотренном законодательством порядке.
4. Если персональные данные будут утрачены или разглашены, Пользователь уведомляется об этом Администрацией сайта.
5. Все действия Администрации сайта направлены на то, чтобы не допустить к персональным данным Пользователя третьих лиц (за исключением п.п. 5.2, 5.3). Последним эта информация не должна быть доступна даже случайно, дабы те не уничтожили её, не изменили и не блокировали, не копировали и не распространяли, а также не совершали прочие противозаконные действия. Для защиты пользовательских данных Администрация располагает комплексом организационных и технических мер.

6. Якщо персональні дані будуть втрачені або розголошені, Адміністрація сайту спільно з Користувачем готова вжити всіх можливих заходів, щоб запобігти збиткам та іншим негативним наслідкам, спричиненим даною ситуацією.

6. Зобов'язання сторін
1. До обов'язків Користувача входить:
- Повідомлення відповідних вимог сайту відомостей про себе.
- Оновлення та доповнення наданих їм відомостей у разі зміни таких.
2. До обов'язків Адміністрації сайту входить:

- Застосування отриманих відомостей виключно для цілей, зазначених у п. 4 існуючої Політики конфіденційності.
- Забезпечення конфіденційності відомостей, що надійшли від Користувача. Вони не повинні розголошуватись, якщо Користувач не дасть на те дозвіл. Також Адміністрація не має права продавати, обмінювати, публікувати або розголошувати іншими способами, передані Користувачем персональні дані, крім п.п. 5.2 та 5.3 існуючої Політики конфіденційності.
- Вжиття заходів безпеки, щоб персональні дані Користувача залишалися суворо конфіденційними, так само, як залишаються конфіденційними такого роду відомості в сучасному діловому обороті.
- Блокування персональних даних користувача з того моменту, з якого Користувач або його законний представник зробить відповідний запит. Право на запит на блокування також надається органу, уповноваженому захищати права Користувача, який надав Адміністрації сайту свої дані, на період перевірки, у разі виявлення недостовірності повідомлених персональних даних або неправомірності дій.

7. Відповідальність сторін
1. У разі невиконання Адміністрацією сайту власних зобов'язань та, як наслідок, збитків Користувача, завданих через неправомірне використання наданої їм інформації, відповідальність покладається на неї. Про це, зокрема, твердить законодавство. Виняток існуючої нині Політика конфіденційності робить для випадків, відображених у п.п. 5.2, 5.3 та 7.2.
2. Але існує низка випадків, коли Адміністрація сайту відповідальності не несе, якщо дані користувача втрачаються або розголошуються. Це відбувається тоді, коли вони: - перетворилися на надбання громадськості до того, як були втрачені чи розголошені.
- Були надані третіми особами до того, як їх одержала Адміністрація сайту.
– розголошувалися за згодою Користувача.

8. Вирішення спорів
1. Якщо Користувач незадоволений діями Адміністрації сайту та має намір відстоювати свої права в суді, перш ніж звернутися з позовом, він обов'язково має пред'явити претензію (письменно запропонувати врегулювати конфлікт добровільно).
2. Адміністрація, яка отримала претензію, зобов'язана протягом 30 календарних днів з дати її отримання письмово повідомити Користувача про її розгляд та вжиті заходи.
3. Якщо обидві сторони так і не змогли домовитися, суперечка передається до судового органу, де її мають розглянути відповідно до чинного законодавства.
4. Регулювання відносин Користувача та Адміністрації сайту у Політиці конфіденційності проводиться згідно з чинним законодавством.

9. Додаткові умови

1. Адміністрація сайту має право змінювати Політику конфіденційності, яка існує на даний момент, не запитуючи згоди у Користувача.
2. Набуття чинності новою Політикою конфіденційності починається після того, як інформація про неї буде викладена на сайт сайту, якщо Політика, що змінилася, не передбачає іншого варіанту розміщення.
3. Всі пропозиції, побажання, вимоги або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти шляхом надсилання заявки у розділі сайту: https://blatata.com.ua/support
4. Прочитати про існуючу Політику конфіденційності можна, зайшовши на сторінку https://blatata.com.ua/privacy-policy

Оновлено "14" вересня 2017 р.

Авторизація
Увійти через Steam
Зараз онлайн
Авторизованных пользователей нет